S splošnimi pogoji poslovanja izdajatelj voucherjev določa pravice in obveznosti iz naslova voucherjev za polet z balonom v času trajanja svetovnega balonarskega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni 2020, ki bo potekalo v času od 17. do 26. septembra 2020 v Murski Soboti, Slovenija.
Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 27.01.2020 in veljajo do preklica. Pridržujemo si pravico do sprememb pogojev poslovanja brez predhodne najave. Zaradi tega svetujemo, da si pred vsakim nakupom preberete spodaj navedene pogoje poslovanja.
Izvajalci storitev lahko uporabljajo tudi svoje splošne pogoje in pravila posameznih ponudnikov. Odgovornost kupca in imetnika voucherja je, da se predhodno z njimi seznani in se jih v celoti brez izjem pridržuje.

IZDAJATELJ VOUCHERJA

Izdajatelj voucherja je Balonarski klub Roto Balon klub, Temlinova ulica 2, 9000 Murska Sobota Matična številka: 4030478000, Davčna številka: SI 82739684
Balonarski klub Roto Balon klub ni izvajalec storitev navedenih na voucherju, zato tudi ni odgovoren za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve, kakor tudi ne za drugo škodo, nesrečo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev. Prav tako ne odgovarja za morebitne pritožbe ali posledice, ki bi lahko nastale, ko uporabnik koristi kupljen voucher za storitev pri ponudniku storitev. Za izvedbo storitev in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami je v celoti odgovoren ponudnik storitve.

VOUCHER

Voucher je izkazni papir, ki ga Balonarski klub Roto Balon klub izda proti plačilu v obliki listine, ki je označena z enoznačno serijsko številko, in katerega je skladno s temi splošnimi pogoji izvajalec storitev zavezan sprejeti kot plačilo za vozovnico za polet z balonom v času trajanja svetovnega balonarskega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni 2020.
Na voucherju ni dovoljeno ničesar brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje voucher za neveljavnega.

NAKUP IN PLAČILO VOUCHERJA

Voucher je možno naročiti na spletni strani https://flyballoons.eu/ ali kupiti na sejemski stojnici.
Izdajatelj voucherja omogoča pri nakupu preko spleta plačilo po predračunu in/ali preko PayPal, ter gotovinsko in/ali kartično plačilo pri nakupu na stojnici.
Kupec pri nakupu preko spleta prejme račun po pošti skupaj z voucherjem. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti izdajatelja v osmih dneh od dneva prejema. Kasneje podani ugovori glede pravilnosti izdanih računov ne bodo upoštevani. Kupoprodajna pogodba ali naročilo je shranjeno v elektronski obliki na strežniku organizatorja in kupcu dostopna na zahtevo.

CENE IN DOSTAVA

Vse cene so izražene v evrih (€) in vsebujejo DDV. Cene ne vključujejo stroškov dostave blaga – stroški dostave so prikazani v končni košarici pred potrditvijo nakupa. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe.
Voucher se dostavi preko pošte Slovenije na naslov, ki ga navede kupec. Poštnino krije kupec.

IZVAJALEC STORITEV

Izdajatelj voucherja ima sklenjene pogodbe za izvedbo poletov s toplozračnimi baloni v času trajanja svetovnega balonarskega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni 2020 z različnimi ponudniki. Potnik sam ne more izbirati med ponudniki storitev. Izdajatelj voucherja v skladu z internimi pravili izbere ponudnika za izvedbo storitev za posameznega potnika.

UNOVČITEV VOUCHERJA

Pogoj za vnovčenje voucherja, je veljaven voucher, ki ni personaliziran in ga lahko vnovči vsak imetnik. Imetnik voucherja lahko voucher prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo voucherja. Nov imetnik s prenosom pravic iz voucherja pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.
Voucher je veljaven v času trajanja svetovnega balonarskega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni 2020. Imetnik voucherja mora rezervirati polet najkasneje do vključno 01.09.2020, na email: poleti@balon2020.si, v nasprotnem primeru je izdajatelj bona prost vseh svojih obveznosti iz naslova poleta z balonom.

UNOVČITEV VOUCHERJA

Potnik je oseba, ki je imetnik voucherja. Potnik mora biti višji od roba košare (110 cm), biti sposoben sam splezati v in iz košare in v njej stati cel polet. Zdravstveno stanje potnika mora dovoljevati izvedbo načrtovanega poleta. Potnik ne sme biti pod vplivom alkohola ali drog. Otrok mlajših od šest let oz. oseb nižjih od 110 cm ne prevažamo. Otroci starosti od šest do dvanajst let morajo biti v spremstvu odrasle osebe. Otroke starejše od 12 let obravnavamo enako kot odrasle osebe.

Potniki posebne kategorije

Potnik posebne kategorije pomeni osebo, ki potrebuje posebno obravnavo in posledično zahteva posebne pogoje prevoza, pomoč in sredstva:

 1. osebe z zmanjšano možnostjo gibanja – oseba ima zmanjšano možnostjo gibanja zaradi fizične nezmožnosti gibanja (senzorične in gibalne), ki je duševno neprištevna, starejša oseba ali ki ima katerikoli drug upoštevni zdravstveni problem;
 2. osebe s kronično ali akutno boleznijo, ki bi lahko vplivala na počutje potnika med poletom
 3. osebe, katerih teža je večja od:
  • odrasel moški 86 kg
  • odrasla ženska 71 kg
  • otrok moškega spola 65 kg
  • otrok ženskega spola 58 kg
 4. otroci (od šest do dvanajst let) s spremstvom odrasle osebe
 5. nosečnice
Pri rezervaciji poleta je potrebno navesti ali gre za potnika posebne kategorije.
Izvajalec poleta lahko po svoji presoji zavrne prevoz potnika če oceni, da bi le-ta lahko ogrozil varnost balona in vseh, ki so na krovu. Zavrne lahko tudi potnika, ki je vidno pod vplivom alkohola ali drog in drugega potnika, če oceni, da bi njegova prisotnost lahko preprečila izvajanje dolžnosti vodje balona, ovirala dostopnost do reševalne opreme in opreme za nujne primere ali preprečila uspešno evakuacijo balona.
V primeru zavrnitve potnika, obveznost podjetja iz naslova voucherja preneha, voucher postane neveljaven.

ODPOVED POLETA

V primeru izrednih okoliščin (tehnična okvara ali drug neprevedljiv, nepričakovan dogodek na katerega izvajalec nima vpliva) ali v primeru neugodnih vremenskih pogojev na predviden dan poleta, ki po presoji izvajalca ne omogočajo varne izvedbe poleta, se veljavnost voucherja podaljša na način, da se polet izvede na nov termin izven obdobja trajanja svetovnega balonarskega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni 2020.
Odpoved poleta s strani imetnika voucherja je mogoča kadarkoli do 7 dni pred predvidenim datumom poleta. V primeru pravočasne odpovedi poleta se imetnik voucherja lahko dogovori za nov termin za izvedbo poleta. V kolikor imetnik voucherja poleta ne odpove pravočasno, obveznosti iz naslova voucherja prenehajo, voucher postane neveljaven.

REKLAMACIJE

Za reklamacije konkretnih doživetij je odgovoren izvajalec poleta s katerim ima izdajatelj bona sklenjeno pogodbo o sodelovanju. Izdajatelj bona bo zato vsako podano reklamacijo s strani imetnikov voucherjev poslal ustreznemu izvajalcu, ki jo bo obravnaval v skladu z zakonom.

ZAŠČITA PODATKOV, VARSTVO PODATKOV

Izdajatelj voucherja hrani sledeče podatke naročnikov: ime in priimek, elektronski naslov naročnika, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije, elektronske naslove za morebitno elektronsko dostavo voucherjev, kontaktni telefon, pretekla naročila in arhiv komunikacije, do konca svetovne prvenstva 2020 oz. do izpolnitve vseh obveznosti.
Kupec voucherja se izrecno strinja z zbiranjem, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Izdajatelj bonov bo z vsemi podatki ravnal zaupno. Izdajatelj bonov je v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), zavezan k varovanju osebnih podatkov kupcev oz. imetnikov voucherjev.

Izdajatelj bonov, ki je lastnik in upravlja spletni naslov https://flyballoons.eu/ , uporablja pri izvajanju svojih storitev ustrezno programsko opremo ter zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa.

Upravitelj podatkov, je odgovoren za varovanje osebnih podatkov in bo le-te uporabljal za pošiljanje ponudb, računov, trženjskih aktivnosti in ostalo komunikacijo. V nobenem primeru podatki kupca ne bodo posredovani tretji osebi ali nepooblaščeni osebi. Dostavni službi se zaupajo le uporabnikov naslov za dostavo.
Kupec ima vedno pravico preklicati soglasje z učinkom za prihodnost. Izdajatelj bonov se obvezuje, da bo v primeru preklica nemudoma izbrisal vse osebne podatke, razen če postopek naročila še ni bil do konca izpeljan. Z vpisom telefonske številke si pridržujemo pravico, da jo uporabimo za namene obveščanja o izpolnitvi ali v povezavi z izpolnitvijo naročila ter ostalo potrebno komunikacijo z naročnikom. Z vpisom in potrditvijo vašega elektronskega naslova, si pridružujemo pravico za obveščanje v povezavi z nedokončanimi nakupi.

Ostala določila

Potniki so med letom zavarovani po splošnih pogojih skladno z Uredbo (ES) št. 785/2004 evropskega parlamenta in sveta. Podjetje ne prevzema odgovornosti za lomljive in pokvarljive predmete, denar, zlatnino in druge vrednostno in poslovne dokumente.